Skip to content

ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය (Gender)

නූතන දේශපාලන සංකල්ප සහ සමාජ සංකල්ප පිළිබඳව පවතින සමාජ කතිකාවත තුළ මෙන්ම ජන සංක්‍යාව සම්බන්ධ විවාදිතයක් ලෙස ද  සෑම කල්හිම අවධානයට ලක් වූ මාතෘකාවක් වශයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය නැතිනම් සමාජ ලිංගිකත්වය යන්න හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙහි සරල අර්ථය නම් සමාජය විසින් නිර්මාණය කොට ඇති ලිංගිකභාවය යන්නයි. නැතිනම් පුද්ගලයා, ස්ත්‍රී පුරුෂ ලෙස ජීව විද්‍යාත්මක සාධක මත වෙන් කළද එම සාධක මත හිඳිමින් සමාජය විසින් නිර්මාණයකොට පුද්ගල ජීවිතය තුළට ආරෝපණය කරන බැහැර කිරීමට අපහසු පුද්ගල භූමිකාවන් සහ කාර්යයන් යන්නය.

මෙම සංකල්පය පිළිබඳව වර්තමානය වන විටත් බොහෝ අධ්‍යයනයන් සිදුකොට ඇති අතර එම අධ්‍යයනයන් හරහා බොහෝ අදහස් ද ඉදිරිපත් වී ඇත. ඒ අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව Ministry of youth affairs and skills development | Sri Lanka youth-national youth services council iy Institute of policy studies of Sri Lanka (IPS)  යන ආයතන විසින් 2014 වර්ෂයේ නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙන ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය යනු පුරුෂයින් සහ ස්ත්‍රීන් අතර පවතින ජීව විද්‍යාත්මක වෙනසට වඩා කාලයත් සමග වෙනස්විය හැකි පිරිමින්ගේ සහ ස්ත්‍රීන්ගේ ඇති සමාජ වෙනසයි. මීට අමතරව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සංකල්පමීය මෙවලමක් ලෙස ගෘහස්ථ, ශ්‍රම වෙළඳපොළ, පුද්ගලික සම්බන්ධතා මතවාදයන් සහ සමාජ දේශපාලනයම වශයෙන් ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයින් අතර අසමානතාවය ඉස්මතු කිරීමට ඉවහල්වන සාධකයක් ලෙසත් පෙන්වා දී ඇත. මේ හරහා ගම්‍ය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක පදනම මත හිඳ නිර්මාණය වී ඇති සංකල්පයක් වන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හරහා ස්ත්‍රීන් හා පුරුෂයන් අතර යම් ආකාරයක අසමානතාවයක් නිර්මාණය කොට ඇති බවය.

Liz Wall විසින් 2014 වර්ෂයේ සිදුකරන ලද  — Gender equality and violence against women What’s the connection? ˜ යන අධ්‍යයනය තුළින් දක්වන ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය යන සංකල්පය පිරිමින් සහ කාන්තාවන්ගේ සමාජ වින්‍යාසය සම්බන්ධයෙන් සහ පිරිමි සහ ගැහැණු ලිංගිකත්වයේ ජීව විද්‍යාත්මක වෙනස්කම්වලට වඩා අන්තර් ක්‍රියා හා සම්බන්ධතා සඳහා භාවිත වේ. මේ සියළු අදහස් විමසා බැලීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය යනු ජීව විද්‍යාත්මක සාධක මත පදනම්ව නිර්මාණය වී ඇති සමාජ සහ සංස්කෘතික නිර්මාණයකි.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව ස්ත්‍රීවාදී විවරණ දෙස බැලීමද මෙහිදී ඉතා වටී. එම විවරණ තුළ දක්වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ඇති කිරීමටනම් පුරුෂයින් සහ ස්ත්‍රීන් අතර බලය ඒකාකාරව බෙදා හැරිය යුතු බවත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ස්ත්‍රී පුරුෂ අසමානතා දර්ශකයට අනුව පිරිමින්ට වඩා ස්ත්‍රීන්ට සමාන හෝ වැඩි නිදහසක් හා සම්පත්  තිබෙන ලෝකයේ කිසිදු රටක් මේ වනතෙක් නොමැති බවත් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජයීය අසමානතාවය හරහා පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ ස්ත්‍රීන් බවත්, පුරුෂයින් විසින් සමාන අවස්ථාවන් ස්ත්‍රීන් වෙත ලබාදිය යුතු බවත් ය.

තිරසාර සංවර්ධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී ද මෙම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය යන සංක්ල්පය විශේෂයෙන් අවධානයට ලක් කරණු ලබන මාතෘකාවක් වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් united nation population වෙබ් අඩ්විය දක්වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය තිරසාර සංවර්ධනයට සහජයෙන්ම සම්බන්ධ වී ඇති බවත් සැමට මානව හිමිකම් සාක්ෂරාත් කර ගැනීමටනම් ස්ත්‍රී පුරුෂ සම්ජභාවීය සමානාත්මතාවය අත්‍යාවශ්‍ය බවත් ය. ඔවුන් තව දුරටත් පෙන්වාදෙන ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවයේ සමස්ථ පරමාර්ථය කාන්තාවන් සහ පුරුෂයින් ජීවිතයේ සෑම අංශයකින්ම සමාන අවස්ථා, අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම් භුක්ති විඳින සමාජයක් බවය.

එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සඳහා ද ලබා දී ඇත. ඔවුන් දක්වන ආකාරයට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය මූලික මිනිස් අයිත්වාසුකමක් පමණක්ම නොවේ. සාමකාමී සමෘද්ධිමත් සහ තිරසාර ලෝකයක් සඳහා මෙය අත්‍යාවශ්‍ය පදනමක් වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පවතින අභියෝග අතර දේශපාලන නායකත්වයෙහි සෑම තරාතිරමකම කාන්තාවන්ගේ  නියෝජනයේ අඩුවීම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා බවය. එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරිසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 හි පස්වන ස්ථානයට ඇති ඉලක්කය වන්නේද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ඇති කිරීම සහ කාන්තාව සවිබල ගැන්වීමය.

මෙම කරුණු අනුව පෙනී යන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය යනු විශ්වීය වශයෙන් සෑම ක්ෂේතයකදීම පුරුෂයින්ට සමාන ලෙස ස්ත්‍රීන්ටත්, ස්ත්‍රීන්ට සමාන ලෙස පුරුෂයින්ටත්    සමාජය විසින් නිර්මාණය කළ වෙනස්කම් නොසළකමින් සමාන අවස්ථාවන් හිමිකර දීම සහ හිමිවීම යන්නය. සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන සහ සංස්කෘතික  යන සෑම පැතිකඩකම දෙපාර්ශවයටම සමාන අවස්ථාවන් ලැබීමට ඇති අයිතිය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය වන බවය.

සමාජයේ පුද්ගලයින් ජීව විද්‍යාත්මකව ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයින් ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ හඳුනාගත හැකි අතර එම ලිංගික බෙදීම මුල්කොටගත් සමාජ ලිංගිකත්වය ඉතා සංකීර්ණය.  එම සමාජ ලිංගිකත්වය පදනම්කරගෙන මෙම ජීවී කොටස් දෙක අතර ප්‍රභල වෙනස්කම් සහ අසමානතාවයන් නිර්මාණය කරන අතර සෑම ක්ෂේත්‍රයකම විහිදී ගිය එම වෙනස්කම් සහ අසමානතවයන් දුරු කිරීම සමාජ ප්‍රගමනය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වේ. එනම් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය නොසලකා හරිමින් සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ස්ත්‍රියට සහ පුරුෂයාට සමාන අවස්ථාවන්, කාර්යයන් සහ වගකීම් හිමිකර දිය යුතුය.

Latest