Skip to content

අසාර්ථක ව්‍යාපෘති කරළියට ගෙනෙන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය .

දේශපාලන මඩ ගොහොරුවෙන් ගැලවී ගත නොහැකිව සිටින ශ්‍රී ලංකාවට බලාපොරොත්තුවකට ඇත්තේඒ මඩ ගොහොරුව තුළින් රාජ්‍ය නිලධාරීන්  කල් බැලීම පමණකි.එහෙත් දේශපාලකයන් ගිය මඟම රාජ්‍ය නිළධාරීන් ද ගමන් කරන්නට පටන් ගත් විට ජනතාවට ඉතිරිව ඇත්තේ වැටත් නියරත් ගොයම් කා නම් කාට පවසම් ඒ අමාරුව කියමින් ලත වීම පමණි. පරසිදු දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැටිකිරිය ජනතා අධිකරණයට ගෙන ඒමට අදහස් කළේ එහෙයිනි

රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 94 එකට අනුව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන සපයා තිබුණහොත් මිස වැඩක්, සේවාවක් හෝ සැපයුමක් සඳහා  කිසියම් වියදමක් හෝ බැර කමකට මුදල් ගෙවීමේ පොරොන්දුවකට බැඳීම් ඇති කර ගැනීමට රාජ්‍ය ආයතනයකට අවසර නැත. එහෙත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වැය විෂයයන් තුනකට අදාළව 2022 වර්ෂයේ ඉතිරි ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා රුපියල් 9,021,580ක බැරකම් වලට එළඹී ඇත.

2019 පෙබරවාරි 11 අංක 19/0549/101/030 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ට ණය සහන ලබාදීමේ වැඩසටහනක්   ක්‍රියාත්මක විය. ණය  ආපසු ගෙවීමට මාස හයක සහන කාලයක් දෙනු ලැබිණි.එම මාස හයෙන් පසු පාර්ශව දහයක් විසින් ගෙවිය යුතු රුපියල් 38,000,000 කි. එයින් රුපියල් 22,638,517 ක මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති අතර එය ආපසු අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නැත.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය කාර්යංශයෙන් චක්‍රීය ණය සහ කාන්තා ගෘහ මූලික ණය වැඩසටහන යටතේ අම්බලන්තොට  හා සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ වල සුදුසු පුද්ගලයින්ට ණය ලබා දෙන ලදී.එහෙත්  අම්බලන්තොට කොට්ටාශයේ 2011- 2021 ණය ලාභීන් එකසිය විසි දෙනෙකුගේ 594,700ක් හා සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  2016 - 2019 ණය ලාභීන් එකොලොස් දෙනෙකුගේ රුපියල් 59,000  හිඟ මුදල් මෙතෙක් අය කරගෙන නැත.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මූල්‍ය පරිපාලනය සඳහා  සඵලදායි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කරගත් පවත්වාගෙන යන බවට ගණන් දීමේ  නිලධාරීගේ සහතිකයක් හා එම පද්ධතියේ කලින් කලට සමාලෝචන ඵලදායිව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් ලිඛිතව විගණකාධිපතිට ඉදිරිපත් කර නැත.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සතු ජීප් රථයක 2022 ඔක්තෝබර් 6 වැනි දින මයිලෝ මීටරයේ සඳහන් කිලෝමීටර් ගණන ට වඩා කිලෝ මීටර් 10.708 ක්  ධාවන සටහන් වලට ඇතුළත් කර ධාවනය නොකළ දුර වෙනුවෙන් රුපියල් 179,447 ක ඉන්ධන ලීටර්  1427 ක් නිකුත් කර තිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසි 215 (3) භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 2022 නොවැම්බර්  3  භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශන අංක  6හි 2,4 ඡේදයේ දැක්වෙන විධි විධාන වලට පටහැනිව ක්‍රියා කර ඇත. රුපියල් 29 606,858ක වටිනාකමට චෙක්පත් දෙකක් ලියා ආදායකයින් වෙත භාර නොදී අත රඳවා ගෙන තිබේ.තවදුරටත් එම චෙක්පත් දෙකෙහි ආදායකයා  දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස යළි සංශෝධනය කර  ඇත. එම චෙක්පත් 2023 පෙබරවාරි මස දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය නිල බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කර පොදු ගිණුමට බැර කර තිබුණි.

2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වූ සෞභාග්‍යයා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඕකිඩ් හා ඇන්තූරියම් මල් වගා ව්‍යාපෘති ආරම්භ  කරන ලදී. ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් 4,235,417කි. උම්බලකඩ හා කරවල නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් 4,298,220ක් වැයවිය.  සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් විසිතුරු මත්ස්‍ය අභිජනනය හා වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් 2,704,350ක්  වැයකර තිබුණි . අපේක්ෂිත අරමුණු වූ සෘජු හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම,නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම කිරීම යන අරමුණු ඉටුවී නැත.නිෂ්පාදන සඳහා ස්ථිර වෙළඳපොලක් හා මිලක් ලැබීම දිළිඳු බවින් තොරවීම ප්‍රතිලාභී පවුල් වලට යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් ලැබීම යන ප්‍රතිලාභ කිසිවක් මේ වැඩසටහන් තුළින් අත්කරගෙන නැත.

2021 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක සෞභාග්‍යයා නිෂ්පාදන ගම්මාන බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් වටු පාලන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් 1,630581 ක් වැය කරන ලදී.වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් කුකුළු පාලන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වැය කරන ලද මුදල රුපියල් 7,309,635කි. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක මාස 7 තුළ වටු කිරිල්ලියන්ගෙන් 3.5% ක් හා  මාස දහයක් තුළ කුකුළු පැටවුන් ගෙන් 18% පමණක් ඉතිරි විය. මෙම ව්‍යාපෘතින් මුළුමනින්ම අසාර්ථක ඒවා විය.

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් බිම්මල් ආශ්‍රිත  ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී ඊට ලබා දුන් රුපියල් 984,692ක් වටිනා උපකරණ වසරකට අධික කාලයක් තිස්සේ නිෂ්කාර්‍යව පවතී.මෙයද අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියකි.

2021 සෞභාග්‍යයා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ  සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් අන්දරවැව ධර්මදූත ජල ව්‍යාපෘතියේ වැව අසල පොම්පාගාරයේ සිත උග්ගල ජල ටැංකි පද්ධතිය දක්වා නව ජලනල එලීම  වෙනුවෙන් ජලනල ලබාදීම සඳහා රුපියල් 1,950,798 වැය කර තිබුණි . එහි බට මීටර 96 ක්  එලීමට  PVC  PNT 11 ජල නල නිර්දේශ කර තිබුණි එහෙත් ඊට යොදාගෙන තිබුණේ 7 වර්ගයේ බටය. මේ නිසා රුපියල්  114,897ක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදුව තිබේ.

ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන 2022 යටතේ මැටි ගඩොල් කර්මාන්තයේ නියුතු වූවන් 16 දෙනෙකුට රුපියල් 389,000 ක් වටිනා ටකරන් ද ගඩොල් කර්මාන්තයේ නියුතු අඩු ආදායම්ලාභීන් පනස් දෙනකුට රුපියල්  970,000   ටකරන් ද බෙදා දී තිබුණි.  ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 18 දෙනකු වෙත ලබාදී තිබූ ටකරන්, මඩු සැකසීමට නොගෙන  වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යොදාගෙන තිබුණි.

2006 රජයේ ප්‍රසංශා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සංග්‍රහයේ 8,9:1 (ආ) වගන්තියට අනුව රුපියල් 500,000 ඉක්මවන භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමට විධිමත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් ලියා අත්සන් කළ යුතු වේ. එහෙත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 9,859,653 ක් වූ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී එසේ ගිවිසුමකට එළඹී නැත.

අඟුණකොළපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ඕකිඩ් ඕකිඩ්  වගාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා රුපියල් 8,486,250ක් ප්‍රසම්පාදන අනුමතව තිබුණි . එහෙත් ප්‍රසම්පාදන ප්‍රමාදවීම නිසා රුපියල් 2,635,000 ක් වටිනා පැළ මිලදී ගැනීමට නොහැකි විය..එම නිසා එම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද රුපියල් 6,052762 ක්  වූ අනෙකුත් වියදම් ද නිශ්ඵල විය.

ස්ථාන මාරුවීම් ලබා යාමේදී ඉන්වෙන්ට්‍ර්‍ භාර දිය යුතුය.එහෙත් බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ටැබ් පරිගණක තුනක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා ගණකාධිකාරිවරුන් දෙදෙනකු විසින් ද, ඩිජිටල් කැමරාවක් හා මෙමරි කාඩ් පතක් වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන නිලධාරියෙකු විසින් ද රැගෙන ගොස් තිබේ .වර්ෂ 01-04  කාලයක් ගත වී ඇතත් ඒවා නැවත ලබා ගෙන නොතිබුණි.

මුදල් රෙගුලාසි 104 (4) අනුව අලාභ හානියක් සිදු වූ දිනයේ සිට තුන් මසක් ඇතුළත දී පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 2018 - 2022 දක්වා අවස්ථා පහකදී සිදුව තිබූ අනතුරු හා හානි සම්බන්ධව  පූර්ණ වාර්තා ලබා දී නැත එම අනතුරුවලින් සිදුවූ අලාභය රුපියල් 123,187කි.

වර්ෂ දහයක් 10 ක් ඉක්මවා තිබුණද අවස්ථා දෙකකදී සිදු වූ  වාහන අනතුරු දෙකක් සම්බන්ධව  මුදල් රෙගුලාසි 104 (1) අනුව කටයුතු කර නැත. එම අනතුරුවලින් සිදු වූ පාඩුව රුපියල් 248,245 කි. 2022 ඔක්තෝබර් 10 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අයත් කැබ් රථයක ට සිදු වූ අනතුර සම්බන්ධයෙන් ද කටයුතු කර නැත. 2013 ජූලි 31 දින ජීප් රථයකට ද, 2015 ඔක්තෝබර් 12 දින කැබ් රථයකටද  සිදුව තිබූ අනතුරු සම්බන්ධයෙන් අදාල අලාභය විෂයය  ලිපිකරු ගෙන් අය කර ගැනීමට ලබාදී තිබු නිර්දේශයද ක්‍රියාත්මක කිරීම අතපසු කර තිබේ. 2018 ජනවාරි 8 වන දින සිදු වූ අනතුර සම්බන්ධව අවසන් වාර්තාවෙන් ලබාදී තිබු නිර්දේශය ද ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 10කින් විශ්‍රාමිකයින් 31 දෙනකු වෙත වැඩිපුර ගෙවන ලද රුපියල් 3,912834 ක විශ්‍රාම මුදල් මේ වන තෙක් නැවත අය කරගෙන නැත.

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් 2014 වර්ෂයේ සිට නිකුත් කර තිබූ දීමනාපත්‍ර  47ක් හා බලපත්‍ර 57ක්  අදාළ පුද්ගලයන් වෙත ලබා නොදී කාර්යාලයේ රඳවා ගෙන තිබේ.

රට ගැන සැබෑ හැඟීමක් නොමැති වුවත් අවම වශයෙන් මේ  අස්ථානගත ගතවන රුපියලක් පාසා රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් මෙන්ම  තමන්ගෙන්ද පරිප්පු ඇටයට සීනි ඇටයට පවා බදු මුදලක් එක් වන බව මේ නිලධාරීන් වටහා ගන්නේ කවදාද? මෙවන් නිළධාරීන්ගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාවන් හමුවේ මේ රට තවදුරටත් ප්‍රපාතයට යනතුරු ජනතාව බලා සිටිය යුතුද? තීරණය ඔබ සතුය.

‌      බුද්ධික වීරසිංහ . ගාල්ල

Latest