Skip to content

ලංසුවක් නැති අලවි සැළක්..!

නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් මහවැව නගර‍යේ ස්ථාපනය කර ඇති මස් සහ මාළු අළෙවි සැළ බදු ගැනීම සදහා 2023 වසරට කිසිවෙකු ලංසු ඉදිරිපත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් එම ස්ථානය මේ වන විට වල් වැදී විනාශ වෙමින් පවතී.

මහවැව නගරයේ ස්ථානය කර ඇති මස් සහ මාළු අලවි සැළ ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ ඇයිද යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙම ලියුම්කරු පසුගිය මැයි මස 13 වෙනිදා තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අනුව අයදුම්පතක් නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව  වෙත යොමු කරන ලදි.නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් කේ.පී.චන්දන කුමාර මහතා අංක RTI/1/NPS/2023/1 යටතේ 2023 මැයි මස 19 දාතමින් යුතුව ඊට පිළිතුරු ලිපියක් එවා ඇත.

මහවැව නගර මධ්‍යයේ ඇති නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පර්චස් 26.30 ක භූමියක් තුළ මෙම මස් සහ මාළු අලවි සැළ ස්ථාපනය කර ඇත.මහවැව මස් සහ මාළු අලවි සැළ සදහා නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් රුපියල් 1,766,501.82 ක මුදලක් වැය කර ඇත. එම මුදල වැය කර ඇත්තේ නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අංක 509 - 8 දරණ වැය ශීර්ෂය යටතේය.

අවශ්‍යය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමෙන් අනතුරුව මෙම මස් සහ මාළු අලවි සැල 2014 අගෝස්තු මස 30 වෙනිදා එවකට රාජ්‍ය සම්පත් සහ ව්‍යාවසායක අමාත්‍ය ධූරය දැරූ දයාශ්‍රිත තිසේරා මහතා විසින් විවෘත කර ඇත.අමාත්‍යවරයා එම විවෘත කිරීම සදහා පැමිණ ඇත්තේ නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ එවකට සභාපති ධූරය දරණ ලද රොෂාන් නිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ආරධනයෙනි.මෙම අවස්ථාවට තවත් ආරාධිතයින් කීප දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති බව මස් සහ මාළු අලවි සැලේ නිරාවරණය කර ඇති සිහිවටන පුවරුවේ සදහන් වේ.

මස් සහ මාළු අලවි කිරීම සදහා කුටි සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට අවශ්‍ය ජලය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්ද මෙම ස්ථානය තුළ ඇති බව එහි ගිය මෙම ලියුම්කරුට දැක ගන්නට හැකි විය.නමුත් වසරකට ආසන්න කාලයක් මිනිස් ගැවසීමක් නොමැති නිසා ඒ සියල්ල විනාශ වෙමින් පවතින බවක්ද වර්තමානයේ දක්නට ඇත.

අනතුරුව 2014 වසරේ සිට මෙම මස් සහ මාළු අලවි සැලේ කටයුතු කරගෙන යාම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවා ලංසු ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව බදු ලෙස ලබා දීමට නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව කටයුතු කර ඇත.ඒ අනුව 2014 වසරේ සිට මහවැව මස් සහ මාළු අලවි සැළ විවිධ මිල ගනන් යටතේ බදු ලබා දී ඇත.මෙම අලවි සැළ තුළ මාළු අලවි කුටි 02 ක්,ගව සහ එළු මස් කුටියක්ද,ඌරු මස් කුටියක්ද ස්ථානය කර ඇත. 2014 වසරේදී ඉහත සදහන් මස් සහ මාළු කුටි 04 ක ලංසුකරුවන් විසින් බදු ලෙස ලබා ගෙන ඇත.නමුත් 2015 වසරේ  ටෙන්ඩර් පත් කැදවීමේ සිට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම ක්‍රමයෙන් අඩු වන්නට පටන් ගෙන ඇත.2022 වසරේදී ලංසු ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අංක 02 මාළු කුටියට රුපියල් 18,060.06 වාර්ෂික බදු කුලියකට සහ ගව සහ ඌරු මස් අලවි කුටිය රුපියල් 200,000 ක මුදලකටය.

2023 වසර සදහාද ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවළිය යටතේ ටෙන්ඩර් පත් කැදවා ඇති නමුත් මහවැව මස් සහ මාළ අළවි සැළට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට කිසිවෙකු කටයුතු කර නොමැති බව මෙම ලියුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයදුම්පතට පිළිතුරු එවා ඇති නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරයා සදහන් කර ඇත.

මහවැව නගර මධ්‍යයේ ඇති පර්චස් 26.30 ක් යනු ලොකු තක්සේරුවක් ඇති වටිනා ඉඩමකි. එමෙන්ම ගොඩනැගිළි සහ අනෙකුත් සහ ඉදිරිකිරීම් සදහාද නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව රුපියල් ලක්ෂ 17 කට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇත.

වර්තමානය වන විට ඉඩම මෙන්ම වියදම් කරන ලද මුදල්ද අපතේ ගොස් ඇති බවක් දක්නට ඇත.කිසියම් ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් සදහා භූමියක් තෝරා ගන්නා විට ඊට සුදුසු ස්ථානයක් වෙන් කිරීම පළපුරුද්දක් මෙන්ම දැණුමත් ඇති අයළුවන් විසින් සිදු කිරීම සාමාන්‍ය සිරිතයි. නමුත් මෙතැනදී සිදුවී ඇත්තේ ඊට හාත් පසින්ම වෙනස් වූ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් පිරිමසා ගැනීමක් බවට අනුමාන කළ හැක. නමුත් එයද වැරදී ගොස් ඇත්තේ ලක්ෂ ගනනක් වූ මහජන මුදලක්ද අපතේ යවමිනි.

Latest